Har meldt forfall for ofte

Etter snart åtte uker i ordførerstolen har Ingrid J. Aune (AP) sendt ut brev til to av formannskapets faste medlemmer som har meldt forfall til tre av fire formannskapsmøter.

Det er representantene Rakel S. Trondal (SV) og Lill Harriet Sandaune (FrP) som også er medlemmer av Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune dette gjelder.

«Jeg foreslår at vi tar en prat om hvordan dette skal fungere framover – du har tidligere signalisert at du ønsker at vi skal se på om vi kan legge formannskapsmøter på andre dager enn på tirsdager slik at du unngår kollisjon med møter i fylkesutvalget. Nå registrerer jeg at du også kommer med forfall til formannskapsmøtet (budsjettmøtet) på grunn av et komitemøte i fylkeskommunen. Da begynner det å bli vanskelig.», skriver Ingrid J. Aune i brevet til de to representantene.

– For helhet og langsiktighet i det politiske arbeidet, vil det være bra om de faste medlemmene av formannskapet som hovedregel møter.

– Jeg har invitert til en dialog i forbindelse med oppsetting av møteplan for 2016 og håper at vi kan finne en god løsning, sier ordfører Ingrid J. Aune i en kommentar.

Det finnes løsninger

Rakel S. Trondal (SV) ser problemet som dukket opp etter valget og samarbeidsavtalene som ble gjort i etterkant.

– Nå var vi i SV så heldige at vi fikk formannskapsplass i Malvik og fast plass i Fylkesutvalget. Dette har jeg gjort ordfører oppmerksom på og har fått lovnader om at vi skal se på møteplanen etter jul.

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har fast møtedag hver tirsdag, mens det i Malvik har vært tradisjon for å ha formannskapsmøtene på tirsdager.

– Dette er noe vi kan avgjøre politisk og ikke administrativt så vi skal nok greie å finne en løsning som gagner alle parter, sier Lill Harriet Sandaune (FrP).

– Jeg hadde forventet at det skulle gå lett å tilpasse dette. Jeg forholder meg til de ulike nivåene i demokratiet hvor fylket og kommunen er likestilt, og Stortinget er over dem igjen. Så jeg møter på Stortinget som vararepresentant foran både fylkesting og kommunestyre hvis disse kolliderer.

– Håper at vi, som ordføreren sier, finner en løsning på dette for neste år, sier Lill Harriet Sandaune.