Piggdekkavgift i Trondheim igjen

Høsten 2016 blir det igjen innført piggdekkavgift i Trondheim. Flertallet i formannskapet i Trondheim støtter rådmannens forslag til budsjett for 2016, og dermed blir den innført fra neste vinter. 

Spørsmålet om gjeninnføring av piggdekkavgift kommer til endelig behandling i bystyrets budsjettmøte 17. desember. Men samtlige partier, bortsett fra Frp, har i sine budsjettforslag akseptert rådmannens forslag om å legge inn en inntekt på 23 millioner kroner i året fra piggdekkavgiften fra 2016.

I dag viser tallene at 65 prosent av bilistene kjører piggfritt, og 35 prosent bruker piggdekk.

Piggdekk sliter mer på veiene og gir betydelig økning i kostandene til vedlikehold og renhold av gatene, skriver adressa.no .