Pårørende er bekymret

Pårørende til beboerne ved Hommelvik Helsetun innkaller til allmøte torsdag denne uken.

Det er bekymringer med bakgrunn i forslag til innsparingstiltak ved helsetunet som er fremkommet i pressen, som gjør at pårørendeforeninga finner det nødvendig å ha et møte.

Det som opptar pårørendeforeninga er forslag om at antallet ansatte reduseres, det skal kuttes i bruk av vikarer og det har kommet forslag om at beboerne skal bo i dobbeltrom.

Allmøtet avholdes i aktivitetsrommet i 1.etg på Hommelvik Helsetun torsdag 3.desember kl 18.00

Pårørendeforeningen – Hommelvik Helsetun skal arbeide for brukernes interesser ved å være et talsrør inn mot ulike instanser. Foreningen skal være en positiv støttespiller i forhold til brukere og ansatte, og har som formål å løfte hverdagen for brukerne og alle rundt dem.