Skolen og kommunen dømt i mobbesak

En 25 år gammel kvinne fra Malvik har i Sør-Trøndelag tingrett fått medhold i at hun ble utsatt for mobbing og seksuelt overgrep på ungdomsskolen.

Tingretten mener Malvik kommune og skolen har ansvaret og gir 25-åringen medhold når hun hevder at skolen ikke har gjort nok for å sikre henne et trygt og godt skolemiljø.

Ungdomsskolen hun gikk på er årsaken til at hun etterpå sliter med angst, spiseforstyrrelser, depresjon og vonde minner. Den 25 år gamle Malvik-kvinnen har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse, og har ikke klart å fullføre videre utdannelse, skriver VG.

Sør-Trøndelag tingrett mener at skolen og Malvik kommune er ansvarlig for de skadene hun er påført og med det er erstatningspliktig.

Ifølge dommen i tingretten har skolen og kommunen ikke fulgt opp eleven godt nok.

Kritikk mot skolen

Dommen er kritisk mot kommunen på flere steder.

Det er for retten uforståelig når man ser på den samlede kontakt som har vært mellom foreldene og skole, muntlig og skriftlig, at skolen kan anføre at man var ukjent med det som skjedde.

Det er for retten uklart hvordan skolen mener man skal kunne ha tilbørlig omsorg med elevene om man ikke snakker med dem direkte om vanskene de har på skolen, heter det i dommen.

Retten anser at skolen ikke hadde noen reell handlingsplan med tilstrekkelig effektive virkemidler mot mobbing.

Advokat Arnfinn Andersen, som representerer kvinnen, mener dommen er klar og tydelig. Han sier til vg.no  at skolen knapt gjorde noen ting for å forhindre mobbingen. Derfor er han ikke overrasket over tingrettens dom.

Selve erstatningsbeløpet skal vurderes som egen sak.

Det er ennå ikke avklart om Malvik kommune vil anke dommen.

Flere er kritisk til Malvik kommune og skolenes håndtering av mobbing.

Mobbing er temaet for ansatte og ledelse i Malvik-skolen i dag.