Skolekorpsene hardt rammet av kuttforslag fra rådmannen

Vikhamar og Saksvik skolekorps har sendt brev til formannskapet i Malvik om nedskjæringer på kommunebudsjettet som rammer korpset.

«Rådmannen i Malvik foreslår å fjerne en støtteordning til skolekorpsene som skaper vansker for videre drift.

I mange år har vi i Vikhamar og Saksvik skolekorps, VSSK, fått dekket 25 prosent av lønna til dirigentene våre fra kommunen. På grunn av innsparingskrav, foreslår rådmannen å fjerne denne godt etablerte ordningen.

Smålig av kommunen

For korpset vårt utgjør dette en årlig støtte på rundt kr. 50.000,-. Av kommunens totale budsjett på 600 millioner kroner er dette ubetydelig, men for korpset helt avgjørende. Vi betaler allerede selv 75 prosent av lønna til dirigentene våre via kontingent, dugnader og sponsorer.

VSSK har alltid hatt som mål å holde kontingenten så lav som mulig. Likevel er det kontingenten og stor dugnadsinnsats vi lever av. For det koster en del å drive et korps. Og vi vil gjerne ha profesjonelle dirigenter, så korpsmedlemmene er sikret faglig dyktige instruktører så de kan utvikle seg som blåsere, fløytister, trommiser m.m.

Dårlig signal

For oss er det en tragedie om dette forslaget blir stående. Foreldregruppa gjør allerede mye gjennom dugnader for å sikre inntekter til korpset, og vi har lite lyst til å heve kontingenten.

Dessuten er dette et dårlig signal å sende til ungdommene våre fra kommunen. Det kommunens innbyggere får tilbake fra korpsene på 17. mai, ved ulike konsertarrangement både i samfunnshus og kirker, vårt årlige julespill har mye større verdi enn de kronene som dirigentstøtten utgjør.

Som et fritidstilbud til unge, er det svært verdifullt. Det gir mye glede, samhold og sunn inspirasjon å ha et fast tilbud å gå til etter skoletid. Et tilbud der man kan dyrke sin musikkinteresse, til glede for seg selv og så mange andre.

Dette er noe kommunen bør verdsette og opprettholde støtte til!

Vi ber kommunens politikere om å stemme mot dette forslaget, så vi kan fortsette vår aktivitet og være en kulturbærer for barn og unge i Ytre Malvik!»

Dette brevet er sendt til medlemmene av Malvik Formannskap som skal ha budsjettet for 2016 opp til behandling torsdag 26.november.