Åtte søkere på spillemidler

Formannskapet i Malvik skal mandag 30.november prioritere hvilke anlegg som kan søke om spillemidler for 2016.

Søknadsfristen for å søke spillemidler 2016 gikk ut 1. oktober 2015. Det er kommet inn seks søknader på ordinære anlegg og to søknader på nærmiljøanlegg – totalt åtte søknader.

Av de åtte søknadene er sju gjentatte søknader og en er ny for året.

Søknadsberettigede kan søke spillemidler som delfinansiering for bygging av anlegg for fysisk aktivitet. Det er kommunene som mottar søknadene og som skal sette opp søknadene i en prioritert rekkefølge. Denne rekkefølgen handler om hvem som skal står først i køen for å få tilsagn på spillemidler. Innen 15. januar skal innkomne søknader oversendes fylkeskommunen for videre behandling.

Det er først etter at et anlegg er realisert at tildelte spillemidler blir betalt ut. Gjennomsnittlig ventetid på spillemidler er ca. 3 år. Det er praksis å operere med en «køordning» – nye søknader prioriteres etter gjentatte.

For å være berettiget til spillemidler, må det enkelte anlegg være omtalt i en politisk vedtatt plan. Denne temaplanen rulleres årlig i forbindelse med behandling av spillemiddelsøknadene. Malvik Idrettsråd har hatt saken til vurdering og slutter seg til følgende innstilling:

Ordinære anlegg

  1. Abrahallen fotballhall gjentatt søknad
  2. Elektroniske skyteskiver Hønstad gjentatt søknad
  3. Saksvik kunstgressbane gjentatt søknad
  4. Idrettshus Hommelvik stadion gjentatt søknad
  5. Malvik vgs Idrettshall gjentatt søknad
  6. Snøproduksjonsanlegg Jervskogen ny søknad

Nærmiljøanlegg

  1. Muruvik kunstgressbane gjentatt søknad
  2. Vikhammeråsen ballbinge gjentatt søknad