Tror ikke kommunen sparer penger

– Tror ikke kommunen vil spare penger ved å overta oppgavene selv, sier direktør ved Betania Ingfrid Eggen Skogrand, etter å ha lest rådmannens forslag til budsjett for Malvik kommune. Der går administrasjonen inn for å si opp avtalen med Betania, for å etablere egne rehabiliteringsplasser ved Hommelvik helsetun.

Avtalen mellom Malvik kommune og Betania, koster kommunen omlag to millioner kroner i 2015. Kostnader til transport kommer i tillegg med 200.000,-

– Vi mottok en oppsigelse av gjeldende avtale før 1.november. Da med forbehold om politisk godkjenning av oppsigelsen, sier Ingfrid Eggen Skogrand.

Avtalen har seks måneders oppsigelsesfrist.

Kun økonomisk hensyn

I saksfremlegget til budsjettet for 2016, omtales samarbeidet med Betania som på et høyt faglig nivå med god kvalitet på dag- og døgnrehabiliteringstilbud.

Da samhandlingsreformen ble innført i 2012, var samarbeidet med Betania svært viktig for at Malvik kommune kunne imøtekomme kravene. Også tilbakemeldingene fra brukerne har vært svært gode. I saksfremlegget står det at oppsigelsen av avtale om kommunal rehabilitering i all hovedsak skyldes kommunens økonomi.

– Nå foreslår kommunen å si opp avtalen for å bygge opp en avdeling selv, og jeg må få være freidig nok til å si at jeg tror ikke kommunen vil spare penger på dette. Leser man videre i de samme dokumentene vil man jo også finne at kommunen ønsker å legge ned den samme avdeling A ved Hommelvik helsetun som man har tenkt å bruke til rehabiliteringsavdeling, sier Ingfrid Eggen Skogrand.

– Det er forbundet med kostnader både i årsverk og for kompetanse ved å drive rehabilitering. Her ved Betania driver vi rehabilitering på spesialist nivå og Malvik kommune har fått mye god rehabilitering for pengene.

– Den kompetansen og erfaringen vi sitter inne med har kommet alle pasientene til gode, nå kan vi miste om lag 2 millioner i inntekt.

– Vi har tillatt oss å sagt til kommunen at vi stiller oss tvilende til økonomien og ikke minst pasientvelferden i denne saken. Dette har vi også tatt opp med lokalpolitikerne og fått gehør, så det blir spennende å se, forteller Skogrand.

Stor arbeidsplass

Betania på Malvik representerer også en stor og viktig kvinnearbeidsplass i kommunen. De er i dag 110 ansatte på til sammen ca 72 årsverk og det er ingen ufrivillig deltid.

– Vår oppgave har vært å øke funksjonsnivået til pasientene som har vært i alle aldersgrupper for derigjennom å øke livskvaliteten til den enkelte.

– Malvik kommune har hatt avtale om en døgnplass 365 dager i året og 3 dagplasser, fem dager i uken. I tillegg har vi vært fleksible på antallet slik at det har variert etter behov til tider. Et tilbud kommunen har benyttet seg av flere ganger.

–  Jeg tror at det er et lite grunnlag å bygge opp et eget tilbud i kommunen basert på dette og må få lov til å si at vi er bekymret for enkeltpersonene som trenger rehabilitering i Malvik.