Får 20.000,- til mat – workshop

Vikhammer ungdomshus har fått midler fra «Frifond» til matlagingsworkshop på ungdomshuset.

Vikhammer Ungdomshus har fått innvilget kr 20.000,-.

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig å drive med det du har lyst til å drive med – der du bor. Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning! Enkle søknads- og rapportskjema, ingen søknadsfrister og kort behandlingstid gjør Frifond lett å bruke.