Tenk nytt om rekruttering – se etter ringer i vannet!

Mange bedrifter opplever vanskelige tider med lav etterspørsel etter arbeidskraft.

Men på tross av at ledigheten øker, trenger flere norske bedrifter fortsatt nye ansatte. Mange mennesker har av ulike grunner havnet utenfor arbeidslivet. Ringer i Vannet forsøker å koble mennesker uten jobb og NHO-bedrifter med rekrutteringsbehov i tråd med IA – avtalens intensjon.

At så mange mennesker som mulig får sjansen til å bidra med det de er og det de kan, er bra for den enkelte og for fellesskapet.  Hvis derimot mange faller utenfor arbeidslivet, kan det ha alvorlige konsekvenser både for de som står uten jobb, og for samfunnet. Flyktningsituasjonen øker utfordringen med utenforskapet og behovet for å finne gode løsninger for å inkludere bedre. Flere blir sluset inn på helserelaterte ytelser i NAV når den egentlige utfordringen er at de ikke får seg en jobb som passer kompetansen de har.  Når vi samtidig vet at samfunnet sparer en million kroner for hver person som går over fra arbeidsavklaringspenger og inn i en fast betalt jobb, burde det være et ekstra incentiv for å ta tak i denne utfordringen, både for den enkeltes skyld og for samfunnet som helhet.

NHOs Ringer i Vannet-prosjekt er en av løsningene. Fra attføringsbedrifter har flere enn 800 mennesker fått jobb i NHOs medlemsbedrifter hittil i år. Dette er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer helt til jobben. Ringer i Vannet garanterer oppfølging av NHO – bedriften før,- under og etter at bedriften har tatt inn relevant kompetanse. Dette er en form for skreddersøm som passer næringslivet godt.

Potensialet er stort. Potensialet for å gjøre samfunnets utgifter til inntekter krever at mange jobber sammen. Bedriftsledere i det private næringsliv og offentlige arbeidsgivere må i langt større grad enn i dag våge å satse på mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Vi som arbeidstakere må ta imot nye kolleger på en fordomsfri måte, og hver og en av oss må se på arbeidslivet som et gode og en verdi. Arbeidslivet bør oftere brukes som et virkemiddel for bedre helse enn sykemelding og fravær. Siden Ringer i Vannet startet i 2013, har vi om lag 3000 suksesshistorier som bekrefter dette. Bare i Trøndelag har 70 personer fått fast jobb i en NHO-bedrift hittil i år (tall fra 30.september) og over 120 trønderske bedrifter har signert en avtale om rekruttering gjennom Ringer i Vannet.

En av bedriftene som har sett verdien i å rekruttere på denne måten er Toma Gruppen. Regionleder for Toma Gruppen i Trondheim, Marte Derås, har siden det ble undertegnet en rekrutteringsavtale i november i fjor, rekruttert seks medarbeidere gjennom Ringer i Vannet. Felles for disse er at de av ulike årsaker har vært uten jobb i en lengre eller kortere periode. Disse nye medarbeiderne har også det til felles at de oppleves som veldig motiverte, lojale og dyktige av både sine nye kolleger og Tomas kunder.
En annen bedrift i Trøndelag som har hatt suksess med rekruttering gjennom Ringer i Vannet er Elkem Thamshavn på Orkanger. HR-sjef ved Elkem, Audun Bårdvik, viser til at mange bedrifter ikke ønsker å ta sjansen på å ansette personer med for eksempel «hull» i sin CV, men at den tette oppfølgingen og tilbakemeldingen bedriften får gjennom denne formen for rekruttering legger til rette for at både arbeidstaker og bedriften har de beste forutsetninger for å lykkes i en rekruttering.

Andre eksempler på vellykkede rekrutteringer gjennom Ringer i Vannet i trøndelag er Prøven Bil på Tiller, Quality Airport Hotel Værnes på Stjørdal, Trondheim Vask og Renseri, Flasnes Transport i Namsos og Orkel på Fannrem, noe som viser at denne måten å tenke rekruttering på fungerer godt i de fleste bransjer.

Fremdeles er det flere bedrifter i regionen vår som både ønsker, og har mulighet til å være med å ta et samfunnsansvar. Dette handler om å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsliv. Her har næringslivet en viktig jobb å gjøre – arbeidslivet må åpnes opp i enda større grad. De bedriftene som kan, bør prøve å endre dette mønsteret. Se etter Ringer i Vannet!

Merethe Storødegård

Regiondirektør i NHO Trøndelag

 

Janne Krohn-Hansen

Regionsansvarlig for Ringer i Vannet, Nord- og Sør Trøndelag, Nordland