Full momskompensasjon for idretten

Regjeringen sikrer idrettslagene full momskompensasjon i 2015 og legger 48,1 ekstra millioner kroner på bordet.

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. Følgende tre krav må da være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:

  • Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010
  • Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.
  • Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattest som skal ligge til grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler.