Vanskelig grunn for ny jernbane

Berggrunnens beskaffenhet forlenger planleggingen av dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal og utsetter byggingen med flere måneder.

Grunnundersøkelsene som skulle vært avsluttet nå blir først avslutta i mars på grunn av at store løsmasser er avdekket i området der de ulike alternativene for dobbeltspor er planlagt.

Dette forteller prosjektleder i Jernbaneverket, Torun Hellen, til NRK-Trøndelag.

– Det er dypere ned til fjellet svært mange steder enn hva vi regnet med. Det ser vi etter at vi har skutt seismikk og gjort grunnboringer. Så da må vi ha mer og flere undersøkelser for å vite hva vi skal gjøre videre. Det kan se ut til at en del av linjene vi har vurdert til nå ikke blir så lett å bygge.

Nå skal grunnforholdene skannes med helikopter, når skanneresultatene er ferdig tolket og sammenstilt med de øvrige grunnundersøkelsene, da kan man si noe om hvor brukbare linjene som er planlagte er, eller om en blir nødt til å tegne nye eller begynne på nytt.

Problemene gjør det neppe mer aktuelt å bygge den lange tunnelen, som mange i Malvik ønsker seg, da noen av disse problematiske områdene også rammer dette tunnelforslaget.