Hommelvik-ulykken

I dag er det 75 år siden togulykken, som omtales som Hommelvik-ulykken, inntraff.

Foto: digitaltmuseum.no
Foto: digitaltmuseum.no

Klokken 08:03 den 19. november 1940, en mørk og disig morgen, kolliderte et damplokomotiv med et lokaltog ved Nygården. Omtrent 550 passasjerer var involvert, i det som fremdeles står som en av de verste jernbaneulykkene i norsk historie.

Historien sier at 18 personer døde umiddelbart, mens 4 døde senere av skadene og 45 personer ble skadet i ulykken. Tallene er noe usikre, ettersom tyskerne ikke ville oppgi noe antall. Trolig omkom langt flere enn de 22 som ble bekreftet døde.

 

Foto: digitaltmuseum.no
Foto: digitaltmuseum.no

Det var mange som dagpendlet til Stjørdal, da Værnes flyplass var under utbygging og krevde mange i arbeid.

Lokaltoget kom fra Kopperå stasjon i Meråker og var en motorvogn med tilhenger. Damplokomotivet skulle fra Trondheim til Værnes og hadde 10 vogner. Den fremste vogna blir fullstendig ødelagt i det kraftige sammenstøtet og toget skyves 70 meter bakover langs skinnegangen. Sårede og drepte lå spredd langs jernbanelinjen.

 

Foto: digitaltmuseum.no
Foto: digitaltmuseum.no

Togene skulle egentlig krysse hverandre på Hommelvik stasjon, men damplokomotivet forlot Hommelvik stasjon tidligere enn oppsatt. I en voldsom kraft kolliderte damplokomotivet med lokaltoget som var på vei sørover fra Kopperå. Ulykken skjedde på Nygården, rett ved togets stoppested i Solbakken

Jernbanepersonell var øyenvitner til det hele og det sies det var menneskelig svikt som var årsaken til ulykken, som naturlig nok, satte sitt preg på lokalsamfunnet i lang tid.

På grunn av krigshandlingene fikk ikke ulykken noen offisiell oppmerksomhet den gang det skjedde, men 7. september i 2012 var det markering og avduking av minnesmerke ved ulykkesstedet.

En overlevende, pårørenderepresentanter, ordførerne i Malvik og Meråker, ansatte i Jernbaneverket og barn fra 6. trinn ved Hommelvik skole var tilstede under markeringen.

Minnesmerke er et toghjul fra denne tidsepoken og det er satt opp en minneplakett med ved siden av med denne teksten: ”Til minne om togulykken på dette stedet 19. november 1940”