Nå blir det ungdomsskole i Hommelvik.

I rådmannens forslag til budsjett for Malvik kommune som ble lagt fram i dag, foreslås det at arbeidet med ny ungdomsskole i Hommelvik starter neste år og at det investeres til sammen 198 millioner over de neste tre årene.

Det betyr at det for neste år er foreslått brukt 75 millioner på den nye ungdomsskolen i Hommelvik.

Vikhammer skyves ut i tid.

For Vikhammer Ungdomsskole og rehabiliteringen av kulturdelen på Ytre Malvik Samfunnshus er det foreslått å forskyve disse prosjektene i tid.

Ny ungdomsskole på Vikhammer er oppført med 3 millioner på neste års budsjett, deretter 50 mill i 2018 og 100 mill om fire år.

Rehabilitering av kulturdelen på Ytre Malvik Samfunnshus (YMS) er foreslått utsatt til 2018 og er tatt inn i planen med 5 millioner. Ytterligere 15 millioner er foreslått brukt på kulturdelen ved YMS i 2019.

Andre investeringer som er lagt inn i neste års budsjett er kjøp av borettslag med 85 mill, veg mellom Sveberg og Hommelvik 1 mill, Sandfjæra Barnehage 36 mill og Svebergmarka 3.etappe med 19,5 millioner.

Totalt er det foreslått å investere 220 millioner i større prosjekt og ca 21 millioner i mindre prosjekter for 2016.

Budsjettet skal endelig vedtas av kommunestyret 14.desember.

Budsj 2016 innvest
Dette er forslag til investeringer de neste fire årene. Alle tall i 1000