Vil ha gratis folkebad i alle bassengene

Formannskapsmedlem Lill Harriet Sandaune spør ordføreren i en interpellasjon om hva som må til for at det blir gratis folkebad også i ytre Malvik.

– Malvik kommune har i flere år praktisert en ordning med gratis folkebad i idrettsbygget i Hommelvik. Dette er en populær ordning som mange av kommunens innbyggere har stor glede av. Tilbudet er et godt tiltak som gir mulighet til bedre folkehelse for både ung og gammel i kommunen, skriver Sandaune i sin interpellasjon.

– En utfordring i den forbindelse er imidlertid at tilbudet i stor grad blir forbeholdt innbyggerne i den indre delen av kommunen, da man i den ytre delen av kommunen er avhengig av transport for å benytte seg av dette gratis folkebadet.

Kommunen har tre basseng.

Kommunen eier og drifter et basseng ved Vikhammer skole og et basseng i den eldste delen av Vikhammer helsetun.

– Malvik Kommune har altså tre svømmebasseng, men velger å gi innbyggerne tilbud om gratis folkebad, bare i Hommelvik. Totalt holder svømmehallen i Hommelvik åpent 15 timer i uka, mens det ikke prioriteres noen åpningstid i bassengene på Vikhammer.

– Dette har jeg fått tilbakemelding fra innbyggere i den ytre delen av kommunen om at man finner urimelig, og at mange har et ønske om at dette må endres, sier Lill Harriet Sandaune.

– Det finnes flere alternative løsninger i denne saken. En løsning er at man reduserer åpningstiden i Hommelvik, tilsvarende en ny åpningstid i bassenget på Vikhammer.  En annen løsning er at man utvider tilbudet med ekstra åpningstid på Vikhammer.

Spør i kommunestyremøtet

Derfor har FrP-politkkeren nå sendt inn spørsmål til kommunestyremøtet den 30.november hvor hun ber ordføreren svare.

– Hvor mye vil det eventuelt koste kommunen å ha åpent folkebad en dag i uka på Vikhammer? Hvilke alternativer ser ordføreren for seg at kan være aktuell i denne saken?

– Vil ordføreren ta initiativ til at innbyggerne i ytre del av kommunen får et tilbud der bassenget på Vikhammer blir gratis folkebad, for eksempel en dag i uka?

– Kan ordføreren redegjøre for årsakene til at innbyggerne i den ytre delen av kommunen ikke kan benytte seg av nærbassenget sitt for å få bassengtrening? Ser ordføreren en mulighet til at denne praksisen kan endres på?

Torgeir Anda spør også om bassengene på Vikhammer