Tilskudd mot barnefattigdom

Malvik kommune opplyser på sin hjemmeside at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nå utlyser ca 149 millioner kroner i tilskuddsmidler for 2016.

Både private aktører, frivillige organisasjoner og offentlige instanser kan søke om disse midlene.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknad skjer direkte i Altinn, og søknadsfrist er den 20. november.

Mer informasjon om kriterier og link til søknadsskjema finnes her.