Næringspark på Sveberg

Malvik kommune melder nå at det i henhold til plan- og bygningsloven § 64 nå kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Sveberg handels og næringspark.

Bakgrunnen for avtalen er Malvik kommunes vedtak i kommunestyret 30.10.2006, som er et prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur i området Sveberg handels og næringspark, herunder bl.a. ny veg, vann og avløp.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og inngått avtale vil bli kunngjort.

Sveberg handels og næringspark vil få en fantastisk beliggenhet, tett inntil E6, mellom Svebergkrysset og Stav Hotell.