Kartlegger livsfarlige overganger

Jernbaneverket er bekymret etter å ha fått flere meldinger om ulovlig kryssing av jernbanesporet ved Hommelvik stasjon.Tirsdag var Maria Dahl og Olav Ramsøskar fra Jernbaneverket på befaring langs sporet i blant annet i Malvik.

– Vi er bekymret for publikums sikkerhet og ikke minst uvitenheten om hvor farlig det er å krysse jernbanen.

– Her kommer det tog utenom den oppsatte rutetabellen og det kan være både godstog og arbeidstog.

– De greier ikke å stoppe for noen som befinner seg på sporet og det er den enkelte som har ansvaret selv, forteller Maria Dahl, som jobber med holdningsskapende arbeid i Jernbaneverket.

– Her i Hommelvik har vi fått tips om at det på sommeren kan være trafikk til og fra badestranda noe som er strengt forbudt og forbundet med livsfare.

Nå skal Jernbaneverket sette inn ulike tiltak for å informere befolkningen som bor langs jernbanetraseen.

Vi ønsker også tips og innspill fra Malvik som kan sendes til meg på e-post, sier Maria Dahl.

Hun har e-postadresse: maria.dahl@jbv.no