Fagdag om mobbing

Malvik kommune arrangerer 27. november fagdag om mobbing i Bruket kulturhus i Hommelvik. Her er alle ansatte i skole, kultur og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) invitert. I tillegg er ordfører, varaordfører og leder i utvalg for Helse og velferd invitert til å delta.

BRO – et samarbeid på tvers, og BRO 4 har mobbing og krenkelser som hovedtema.

Erlend Moen skal holde dagens hovedforedrag: «Hva kjennetegner en god skole i arbeidet mot mobbing og for et godt læringsmiljø.» Erlend er lektor med allmennlærer utdanning og historie. Han har jobbet som lærer i barne- og ungdomsskolen og i alternativ skole. Han har erfaring som veileder for fra blant annet Skoleteamet ved Dagskolen, og har nå ansvar for satsingen på læringsmiljø i Trondheim kommune. Han har tidligere vært prosjektleder i Utdannings- og forskningsdepartementet og medlem av Djupedalutvalget for et godt skolemiljø. Erlend Moe er forfatter av boka «Slik stopper vi mobbing – en håndbok.»

Deltakerne får også en presentasjon av utkast til felles handlingsplan «Felles strategi for et godt skolemiljø i Malvik kommune». Denne blir gitt av John Thomas Renå ved Hommelvik ungdomsskole og Jeanette Lodgaard fra Barne og Familietjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer om BRO-prosjektet på Malvik kommune sin hjemmeside.