Anda spør om bad

Formannskapsmedlem Torgeir Anda (V) har sendt brev til ordfører Ingrid Aune (AP) med ønske om en skriftlig orientering om den praksisen som er på kommunens offentlige basseng.

– I dag, er det etter det jeg forstår, gratis å bade i anlegget på Hommelvik. Tilbudet er åpent fire dager i uken. Kommunen tar kostnaden med nødvendig badevakt/tilsyn.

– Anlegget på Vikhammer er ikke åpent for publikum. Det gir et dårligere tilbud i ytre del av kommunen.

– For ikke å øke kostnadene, men gi et likt tilbud, er alternativet å fordele åpningstid på de to bassengene, spør Anda i sitt brev til ordføreren.