Klar-ferdig- gå, rundt Svartnesset

Fredag ble arbeidet med Malvikstien rundt Svartnesset ferdigstilt og det er nå fritt fram for turgåere å benytte det gamle jernbanesporet.

Traseen har nå fått nytt dekke og det er gjort et betydelig sikringsarbeid langs det gamle jernbanesporet.

På fredag var prosjektledelsen fra Malvik kommune på en liten formiddagstur sammen med representant for Asplan Viak som har hatt prosjekteringsansvaret og Trondheimsregionens Friluftsråd som hilser den nye stien velkommen.

– Dette er et flott folkehelsetiltak og vi kan jo se for oss en sammenhengende tursti rundt hele Trondheimsfjordbassenget, sier Knut Erling Flataker i Trondheimregionens friluftsråd.

Malvik kommune har nå montert en teller langs den nye turstien som forteller hvor mange passeringer det blir der etter hvert.

Malvikstien rundt Svartnesset er universelt utformet slik at alle som ønsker og ut på tur kan benytte seg av den.

Se intervju om stien her.

https://vimeo.com/145629001