Stavsjøfjelltunnelen stengt i hele helga

Fra og med fredag 13.november kl. 2200 til mandag 16.november kl. 0600 er Stavsjøfjelltunnelen stengt på grunn av utbedringsarbeid.

Et omfattende arbeid utføres i E6-tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal. Det jobbes hardt for at det meste av tekniske installasjoner skal bli ferdig i midten av desember.

Trafikkmeldinger på vegvesen.no er til enhver tid oppdatert om hvilke tunneler som er stengt.

– Vi beklager de ulemper stengningene medfører for trafikkanter, næringsliv og beboere langs omkjøringsruta som får mye trafikk, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Det meste av arbeidet er ferdig før jul. Det gjenstår noe uttesting, som vil skje enkelte netter på nyåret.

Det planlegges doble løp for Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen av trafikksikkerhetsmessige hensyn.

I 2015 utføres det derfor enklest mulige avbøtende tiltak. På grunn av usikker tidshorisont på doble løp gjøres det relativt mye på overvåkning. Mer omfattende oppgradering skal gjøres når nye tunneler er ferdig, og trafikken kan gå der mens de gamle oppgraderes, skriver vegvesen.no