Fylkesmannen kan stoppe millionsalg

Etter at Formannskapet vedtok at eiendommen Torp Nedre kunne selges til Karl Albrecht Selmer for 16,3 millioner har nå Fylkesmannen i Sør-Trøndelag varslet om en mulig omgjøring av vedtaket.

I et brev til Malvik kommune skriver Fylkesmannen at det etter deres forløpige vurdering synes den avtalte kjøpesummen å være høy i forhold til målet om en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendom. Dette i følge konsesjonslovens § 9.

Fylkesmannen har bedt kommunen om å få oversendt saksdokumentene for å vurdere om det er grunnlag til å omgjøre kommunens konsesjonsvedtak.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det ikke er tatt stilling til hvilket utfall saken bør få, og at de har merket seg at formannskapet ikke har gitt noen særskilt begrunnelse for sitt vedtak.

Både kjøper Karl A. Selmer og Malvik kommunen har frist på seg til ut november å svare på Fylkesmannens henvendelse.