Ulovlig utbetaling

Betalte ut penger ulovlig til kommunen.

Malvik Næringsbygg er det eneste av snaut 2.500 kommunale selskaper som foretok en ulovlig utbetaling til aksjonærer, skriver Kommunal rapport den 10.11.2015.

Ifølge Proff Forvalt er Malvik Næringsbygg det eneste kommunale selskapet som i fjor hadde ulovlig utbetaling til aksjonærene, i henhold til aksjeloven.

Malvik Næringsbygg hadde 3 millioner i egenkapital og en gjeld på litt over 700.000 i 2014. Eneeier Malvik kommune la ned selskapet i år. Tidligere styreleder i selskapet og politiker for Pensjonistpartiet i Malvik, Per Walseth, uttaler til Kommunal Rapport at kommunen tok ut 300-400.000 kroner i 2014, noen måneder før selskapet ble avviklet.

På spørsmål fra Kommunal rapport, om selskapet vurderte lovligheten først, sier Per Walseth følgende:

– Nei, vi har ikke vurdert lovligheten. Men vi regnet med at siden selskapet ble nedlagt og det var en pluss som sto på konto, så måtte dette tilfalle eneaksjonær.