Julemesse til inntekt for ADHD

ADHD Norge Sør Trøndelag og Malvik lokallag arrangerer julemesse i Ytre Malvik Samfunnshus.

Julemessen som arrangeres lørdag 21. november fra kl 11.00 – 17.00, og søndag 22. november kl 12.00 – 16.00 bugner av hjemmelagede håndarbeid.

I tillegg vil det være salg av kaffe og kaker.

ADHD Norge

Foreningen som er landsomfattende har til oppgave å spre kunnskap og forståelse for ADHD og å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

Organisasjonen arrangerer sommerleirer og familieseminarer og ADHD Norge har et fagråd med representanter fra faggrupper til støtte for sitt arbeid

ADHD Norge har faste treffsteder rundt om i fylket og hvem som helst kan ta kontakt om de lurer på noe eller trenger noen å snakke med. Alle tillitsvalgte i ADHD Norge har god kunnskap om diagnosen og pårørendes utfordringer.