Politiske møter uke 46

Formannskapet

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset tirsdag, den 10.11.2015 klokken 09:00

Agenda for møtet:

  • Referatsaker

Svar søknad om serveringsbevilling – Mørch Pizza AS – Pizzabakeren Vikhammer

Notat vedrørende innfartsparkering i Malvik kommune

Notat vedrørende oversikt over status flyktninger og bosetting

  • Saker til behandling

Salgsbevilling for perioden t.o.m. 30.06.16 – Julia Nervik AS – Rema 1000 Hommelvik

Godkjenning av nye deltakere i Trondheim Havn IKS

Volden nedre- konsesjon

Endring møteplan

  • Øvrig agenda

Framtidig økonomiarbeid

Malvik kommunes strategi når det gjelder jernbane

Sakene kan leses her:

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=596&documentTypeId=MI

 

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Møtet avholdes i Formannskapssalen, Rådhuset torsdag den 12.11.2015 klokken 09:00

  • Saker til behandling

Reguleringsplan med KU for E6 Væretunnelen – Helltunnelen med Muruvik – Første gangs behandling

Volden Nedre – Fradeling og dispensasjon

Forbord Nedre – Fradeling

2. gangs behandling av planID 201405 – Detaljregulering for Saksvik Øvre

PlanID 201501 – Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

Klage etter andre gangs behandling av forslag til reguleringsendring for del av «Områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum» – Parkeringsplass for Sandfjæra barnehage, ny saksframstilling.

Sakene kan leses her:

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=597&documentTypeId=MI

 

Ungdomsrådet

Torsdag 12.11.2015 skal det etter planen også avholdes møte i ungdomsrådet.

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.
Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene. Ungdomsrådet kan også ta opp saker det selv mener er viktige for ungdommene i Malvik.