Nå stenges Movegen

I tråd med bestemmelsene i den vedtatte sentrumsplanen for Hommelvik skal Movegen reguleres til blindveg og stenges i krysset ved Selbuvegen.

Gravearbeidet startet i dag og det skal skiltes og settes opp fysiske stengsler for biltrafikk.

Trafikken til/fra Hommelvik Helsetun og Bruket kulturhus vil deretter foregå via Maivegen og Reidar Jenssens gate.