Har svart Stjørdalingene

Varaordføreren på Stjørdal reagerte på at Malvik kommune ikke ønsket å gå videre i forhandlingene om kommunesammenslåing med Stjørdal kommune.

Derfor sendte Ole Hermod Sandvik (H) en e-post til ordfører Ingrid Aune (A) og varaordfører Ole Herman Sveian (SP) i Malvik.

Der ba Sandvik om at hans kommentar til saksframlegget i Malvik kommunestyre den 26.oktober måtte leses opp.

– Denne e-posten det her er snakk om ble sendt så sent at jeg leste innholdet i den først dagen etter, sier ordfører Ingrid Aune.

– Følgelig blir det vanskelig å sette den opp på sakskartet før behandling av saken. Kommunestyret et det høyeste folkevalgte organet i Malvik og det er viktig for en god behandling av sakene at innspill sendes i god tid hvis man ønsker det tatt opp i kommunestyret.

– Hva skjer med videre behandling av saken nå?

– Jeg er opptatt av å ha et ryddig og godt forhold til Stjørdal kommune og derfor har jeg gitt ordføreren i Stjørdal en ordentlig tilbakemelding på henvendelsen, sier Aune.

– Jeg har også informert hele kommunestyret om dialogen med Stjørdal slik at helheten i saken kommer godt fram utover det som står i media.

 – Blir Ole Hermod Sandvik sitt innspill som påpeker at en konklusjon er tatt på et noe ukorrekt grunnlag tatt til følge i videre arbeid med kommunereformen?

– Jeg skjønner at H/Frp-regjeringens arbeid med kommunereformen har kommet inn i en kritisk fase, men både Sandvik og jeg må ha respekt for det vedtaket som kommunestyret i Malvik har gjort.

– Så kan vi diskutere enkeltformuleringer, men det har ikke vært avgjørende i denne saken, forteller ordfører Ingrid Aune.