Utvalgene møtes i dag

I dag møtes de nyvalgte representantene i utvalgene for Helse og velferd (HEVE) og Oppvekst og kultur (OPPKU) til sine første møter etter valget.

De har ingen konkrete saker til behandling, men de vil bli orientert om kommuneøkonomien og utvalgenes medvirkning i den pågående omstillingsprosessen.

HEVE (Utvalg for helse og velferd)

Liv Aksnes (AP) – Leder, Randi Hansen (AP) – Nestleder, Francis Chagula (AP), Torstein Fosmo (AP), Morten Olafsen (H), Brit R. Aune (H) og Astrid Sofie Dalhaug (KrF)

Det er ingen saker til behandling i utvalgsmøtet som har følgende på agendaen:

Presentasjon av de ulike virksomhetene og gjennomgang av ansvarsområder på overordnet nivå

Hvilket lovverk regulerer tjenestene under Helse og velferd?

Drøfting av økonomi og omstilling for Helse og velferd i Malvik kommune

Arbeidsform i og møteplan for utvalget.

 

OPPKU (Utvalg for oppvekst og kultur)

Trond Hoseth (AP) – Leder, Aina Kristiansen (AP) – Nestleder, Jan Roar Saltvik (AP), Kristin Strandheim (AP), Vigdis M. P. Marthinsen (H), Kato Vassdahl (FrP) og Arve Hepsø (KrF)

Utvalget har to referatsaker i tillegg til den øvrige agenda.

Evaluering og oppsummering oppvekst og kultur 2012 – 2015 og

Kvalitetsmelding for grunnskolen.

Øvrig agenda: 

Innbyggerinitiativ om leksefri skole.

Utvalgets arbeidsmåte og samhandling med SU-representanter.

Orientering om Sandfjæra barnehage.

Mål for befaringer og planlegging av befaringer.

Budsjett 2016 – prosess i virksomhetene.