Politiske møter uke 45

Møte i politisk utvalg for helse- og velferd

Møtet avholdes i Formannskapssalen, Rådhuset, den 05.11.2015 kl. 09:00 – 12:00

Agenda for møtet:

Velkommen og presentasjon av deltakerne

Presentasjon av de ulike virksomhetene og gjennomgang av ansvarsområder på overordnet nivå

Hvilket lovverk regulerer tjenestene under Helse og velferd?

Drøfting av økonomi og omstilling for Helse og velferd i Malvik kommune

Arbeidsform i utvalget

Møteplan for utvalget

Eventuelt

 

Møte i politisk utvalg for oppvekst og kultur

Møte avholdes i møterom 1, 1. etg., Rådhus 3, den 05.11.2015 kl. 09:00

  • Evaluering og oppsummering oppvekst og kultur 2012 – 2015

Evalueringen tas med nytt kommunestyre, med mål å skape god overgang og sammenheng i saker for det nye kommunestyret.

  • Kvalitetsmelding for grunnskolen

Øvrig agenda:

Innbyggerinitiativ om leksefri skole

Utvalgets arbeidsmåte og samhandling med SU-representanter

Orientering om Sandfjæra barnehage

Mål for befaringer og planlegging av befaringer.

Budsjett 2016 – prosess i virksomhetene.