Nytt brukerutvalg i Malvik kommune

Kommunestyret har valgt brukerutvalg for perioden 2015 – 2019. Brukerutvalget skal være et samlende organ for alle brukerorganisasjonene i kommunen, og skal arbeide for full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Brukerutvalget skal høres i saker med betydning for brukere med særskilt behov for tilrettelegging.

Det nye brukerutvalget består av

Tone Wiig, samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), med Bjørg Botnan Johansen, Norges Handikapforbund avdeling Malvik som personlig varamedlem.

Hege Hafstad-Johansen, ADHD Norge Malvik lokallag, med Anne Louise Fagrell, ADHD Norge Malvik lokallag som vara.

Per Malvik, Norges Blindeforbund Sør Trøndelag, med Arild Øyan, Norges Blindeforbund Sør Trøndelag som vara.

Roar Drøyvold, LHL Malvik, med Bjørn Kyllo, Malvik Hørselslag som vara og

Aud-Irene Thoresen, Mental helse Malvik, med Bjørn Engdal, NFU Malvik lokallag som personlig vara.