Planene ut på høring for Hommelvik Panorama

Detaljplanene for Hommelvik Panorama, som blir navnet på det nye bolig- og næringskomplekset på Stillashustomta i Hommelvik er nå lagt ut til offentlig høring.

– Nå er nabovarsel sendt og detaljplanen ute til høring, forteller Fritz Bade til malviknytt.no.

– Går alt etter planen starter vi byggingen høsten 2016 selv om vi ennå ikke har avklart spørsmålet om byggehøyde på 14 eller 18 meter.

– Vi jobber nå parallelt med byggesøknad og håper saken blir godt mottatt når den kommer til politisk behandling.

Næring og bolig

Samlet er det planlagt ca 3500 kvadratmeter med næringslokaler og ca 6400 kvadrat med boliger, en 70-90 i antall.

Parkeringskjeller for leilighetene og ansatte til næringslokalene planlegges under næringslokalene med direkte innkjøring fra Liavegen i sydøst.

Coop med ny dagligvarebutikk?

På området er det i dag en næringsaktør i tillegg til Stillashuset. Bedriften Statdssalg selger biler og andre kjøretøy på vegne av banker og andre kreditorer.

DSC_0009– De blir ikke berørt av første byggetrinn så de vil fortsette sin virksomhet på området en god stund ennå, forteller Fritz Bade.

På spørsmålet om Coop er på flyttefot fra dagens lokaler i Hommelvik og blir ny leietaker med dagligvarebutikk i Hommelvik Panorama, svarer Bade kort.

– Jeg kommenterer ingenting om mulige leietakere før alt er klart. Nå har vi lagt ut en reguleringsplan og skal sende byggesøknad,.

Heller ikke administrerende direktør i Trondos, Torbjørn Skei er særlig pratsom om en eventuell flytting av butikken i Hommelvik.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Torbjørn Skei til malviknytt.no

Frist for å komme med tilbakemeldinger og synspunkter på reguleringsplanene er 27.november.

Se Malvik kommunes hjemmeside for mer informasjon.