Helgestengte tunneler i november

Et omfattende arbeid utføres i E6-tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal. Det jobbes hardt for at det meste av tekniske installasjoner skal bli ferdig i midten av desember.

Vegvesenet planlegger følgende helgestengninger

Helgestengninger er nødvendig for å få utført arbeid som krever lengre sammenhengende arbeidsperiode enn en natt, skriver Statens vegvesen i en melding.

Lørdag 7.11.  kl. 1800 til mandag 9.11.  kl. 0600. Stavsjøfjelltunnelen og Grillstadtunnelen.

Fredag 13.11. kl. 2200 til mandag 16.11. kl. 0600. Stavsjøfjelltunnelen.

Lørdag 21.11.  kl. 1800 til mandag 23.11.  kl. 0600. Stavsjøfjelltunnelen og Grillstadtunnelen.

Lørdag 28.11.  kl. 1800 til mandag 30.11.  kl. 0600. Væretunnelen

I tillegg vil en eller flere tunneler være stengt på natt, slik det har vært siden i arbeidet startet i sommer. Omkjøring er skiltet via fv. 950 (gamle E6).

Trafikkmeldinger på vegvesen.no er til enhver tid oppdatert om hvilke tunneler som er stengt.

– Vi beklager de ulemper stengningene medfører for trafikkanter, næringsliv og beboere langs omkjøringsruta som får mye trafikk, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Det meste av arbeidet er ferdig før jul. Det gjenstår endel uttesting, som vil skje enkelte netter på nyåret.

Blir tunnelene trygge nå?

Ja, det skal være minst like trygt å kjøre i tunnel som på resten av veinettet. Men brann og ulykker skjer, og det er viktig at tunnelene er utrustet slik at redningsmannskap kan jobbe effektivt og at bilister kan redde seg ut i en krisesituasjon.

Det planlegges doble løp for Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen av trafikksikkerhetsmessige hensyn.

I 2015 er det derfor enklest mulige avbøtende tiltak. På grunn av usikker tidshorisont på doble løp gjøres det relativt mye på overvåkning. Mer omfattende oppgradering skal gjøres når nye tunnelløp er ferdig, og trafikken kan gå der mens de gamle oppgraderes.