Samarbeid og dialog gir løsninger

Det forteller hovedtillitsvalgt i Bilpersonalets forening i Møre og Trøndelagsfylkene med base på Stjørdal, Per Arild Lyng fra Saksvik.

Denne uken har han på vegne av seks ansatte i Nettbuss kommet fram til en forhandlingsløsning med arbeidsgiveren som sikrer de ansatte fortsatt full jobb og ikke reduserte arbeidsager.

– På grunn av nedskjæringer i AtB fikk seks av våre medlemmer i Selbu beskjed om at de måtte redusere stillingene og gå ned til 80 % arbeidsdag. Det var for vår del helt uaktuelt å gå med på dette, forteller Per Arild Lyng.

– Så resultatet ble at de nå har 100 % stilling noe vi i samtaler med arbeidsgiver fikk til ved at de inngår i deler av turnusen ved Nettbuss sin avdeling på Stjørdal.

– Dette var viktig for de ansatte som nå beholder full lønn og får en forutsigbar familieøkonomi som ansatt i Nettbuss.

Per Arild Lyng forteller at han har hatt flere møter med Fylkesordfører Tore O. Sandvik og på en konferanse sist uke tok han opp saken med samferdselsministeren og statssekretæren i departementet.

– De forstod hva jeg mente og jeg ba dem om å ta med seg dete når de nå skal i gang med en jernbanereform, eller privatisering av jernbanen, som jeg kaller det sier Lyng.

Han legger til at uten ledelsens samarbeidsvilje og åpne innstilling ville det vært vanskelig og unngått arbeidsrettssak i dette tilfellet.

– Samarbeid og dialog gir løsninger, det er dette ett bevis for, sier Per Arild Lyng.