Underskuddet varslet i midten av august

Rådmannen orienterte den politiske ledelsen i Malvik kommune om prognosene for det store merforbruket og underskuddet i midten av i august.

Dette kom fram under konstituert rådmann i Malvik, Randi Rasmussen, sin orientering til kommunestyret i Malvik nå i kveld.

– Det ble ikke orientert om konkrete tall, men om at de økonomiske utsiktene ikke var gode, sa Rasmussen.

Flere folkevalgte har etter valget stilt spørsmål om når politisk ledelse ble orientert om situasjonen.

For stor aktivitet.

– Rådmannens fagstab har jobbet med årsprognosene siden i sommer og per i dag ser underskuddet ut til å bli omtrent 20 millioner.

Rasmussen pekte på at aktivitetsnivået i Malvik kommune nå er høyere enn det er økonomi til.

Det ble tidligere i år innført innkjøpsstopp og ansettelsesstopp i kommunen. Ansettelsesprosessen som var på gang ved Hommelvik Helsetun i sommer, er satt i bero på grunn av den økonomiske situasjonen.

Kommunestyret skal etter rådmannen og økonomisjefen sine redegjørelser behandle et forslag til revidert budsjett for inneværende år.

Dette forslaget viser at kommunen styrer mot et budsjettunderskudd på 14,6 millioner i år.

Omstillingsprosess.

Med bakgrunn i ovennevnte forhold iverksetter rådmannen snarest mulig en helhetlig omstillingsprosess med politisk deltakelse. Den politiske deltakelsen ivaretas av en fra opposisjon og en fra posisjon.

Formannskapet har vedtatt at de ønsker en gjennomgang av den økonomiske situasjonen på hvert møte, og en skriftlig informasjon om trender og avvik på annenhvert møte.