Regulering av u-skoletomta i Hommelvik vedtatt

Andre gangs behandling av detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole var mandag oppe til behandling i Malvik kommunestyre.

Et forslag fra Krf, Venstre og Fokus Malvik, basert på noen uklarheter rundt enkelte detaljer og kommunens økonomiske situasjon, om å utsette behandlingen av saken så det nye kommunestyret fikk tid til en omfattende gjennomgang av planene falt.

Etter et gruppemøte og påfølgende kort debatt vedtok kommunestyret, mot tre stemmer og gå inn for innstillinga som forelå til møtet og vedtok den foreslåtte detaljreguleringsplanen.

Planene for bygging av ny ungdomsskole i Hommelvik er at nybyggene skal stå ferdig til skolestart august 2017. Da dette tiltaket skal ut på anbud som totalentreprise må anbudspapirene sendes ut senest i november i år for å holde planlagt framdrift. For å rekke utsending i november, må reguleringsplanen foreligge endelig godkjent i løpet av oktober. Med andre gangs behandling i kommunestyret 26. oktober med påfølgende offentlig kunngjøring, kan planen foreligge endelig godkjent i november, under forutsetning av at det ikke kommer noen klager på vedtaket.

Med vedtak i saken under kveldens kommunestyremøte håpet virksomhetsleder for ARESAM, Frank Johansen, at det ville være tilstrekkelig med tid for å få utarbeidet et godt anbud for bygging av ny ungdomsskole i Hommelvik med tanke på neste års budsjett.