Kommunen konstituerer kommunalsjef

Malvik kommune har konstituert Gunnhild Granmo som kommunalsjef innenfor Helse og Velferdsområdet.

Gunnhild Granmo har siden i april vært ansatt som prosjektleder for e-handel for Helse og velferdssektoren i Malvik kommune. Hun har tidligere erfaring fra både offentlig og privat sektor når det gjelder prosjektarbeid, endringsledelse og implementering av innkjøp- og lagersystemer. Som prosjektleder har hun hatt tett samhandling med virksomhetene innen helse og velferd.

Gunhild granmo
Gunhild Granmo er konstituert som kommunalsjef innen Hese og Velferdsområdet. (foto: malvik.kommune.no)

Granmo går dermed inn i rådmannens strategiske lederteam sammen med kommunalsjef Ester Sandtrø, økonomisjef Randi Grøndal og konstituert rådmann Randi Rasmussen.

Ansvarsområdet for den konstituerende kommunalsjefen vil være strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier. Sørge for videreutvikling og nyskaping innen helse og velferd, kulturområdet og areal og samfunnsplanlegging.
Granmo får økonomi, fag og personalansvar innen området og skal sørge for koordinering og samhandling både internt og med eksterne samarbeidspartnere.

Det tilligger stillingen ansvar for Utvalg for Helse – og Velferd og ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området.

Kommunalsjefen har også overordnet ledelse for følgende virksomheter:

Koordinerende enhet, behandling og pleie, boveiledningstjenesten, helse og rehabilitering, hjemmesykepleien, psykisk helsetjeneste og rus, NAV Malvik, legetjenesten, boligtjenesten og fysikalske institutt og kommuneoverlegen.