Jobber for «Ti glemte kriser»

Ved Vikhammer ungdomsskole er åttendetrinn i gang med et skoleprosjekt sammen med Leger Uten Grenser.

Stikkordet er ”Ti glemte kriser” og elevene er delt inn i grupper som har satt seg inn i og informerer om nøden media har glemt.

Elevene Eirin Ulsund Liabø og Elise Belsvik Hansen, sammen med Håkon Ulvik og Viktor Skaret, retter oppmerksomheten mot tuberkulose.

120 år gamle medisiner

– Vi har stått på stand og delt ut over 230 flyers, og vi har lagt ut brosjyrer på legekontoret, forteller Eirin. Medisinen som brukes mot denne sykdommen er over 120 år gammel og man kan bli svært syk og dø av å bruke den.

Denne uken har de vært på møte i Malvik pensjonistforening for å informere om de glemte krisene generelt og tuberkulose spesielt.

– Når vi var på pensjonistforeningen og har stått på stand har vi møtt flere som kjenner noen som har hatt tuberkulose. Det er ikke så mange år siden det var en vanlig sykdom også her i Norge, sier Eirin og Elise.

De har også samlet inn litt penger til Leger Uten Grenser og har overført kr 1.715,- til organisasjonens arbeid.

Stort informasjonsarbeid

– Prosjektet startet med at en representant fra Leger Uten Grenser var på skolen og informerte klassene om arbeidet, forteller Håkon.

De har laget en egen side på facebook hvor de presenterer prosjektet og informerer om det de har lært.

Se gruppas fb-side her.

– For fire år siden, i 2011 var det ca 200 personer som hadde tuberkulose her i Norge, så det er viktig at det fortsatt forskes på ny medisin. Det er faktisk litt overraskende, synes Eirin Ulsund Liabø.

– Det er viktig å ta opp disse temaene og vi opplever at alle er positive til prosjektet når vi snakker om det. Vi håper derfor at kampen for en ny og bedre medisin som virker lykkes, sier de tre.

Ti glemte kriser.

Leger uten grenser har laget en oversikt over de ti største humanitære krisene i verden i 2015.

Tsjad: Epidemier og sult, men ingen leger

Malaria, underernæring og meslinger herjer, men Tsjad har bare 500 leger. Samtidig kommer bølger av flyktninger til det kriserammede landet.

Ni millioner utvikler tuberkulose hvert år 

Den dødelige sykdommen rammer over hele verden. Mange tilfeller må behandles med giftige medisiner som kan gjøre deg døv, blind og psykotisk.

Pakistan: Hver dag dør 530 nyfødte barn

Underernæring og mangel på leger og jordmødre tar hvert år livet av 194.000 babyer før de er en måned gamle.

Tre av fire i fattige land får ikke mentalhelsehjelp

Millioner av mennesker verden over har ikke tilgang til mentalhelsehjelp. Når en humanitær krise rammer, øker behovet. Det finnes ingen hjelp fra før.

Utrygg abort dreper en kvinne hvert tiende minutt

Halvparten av alle aborter som utføres i verden er livsfarlige. Utrygg abort er en stor årsak til mødredødelighet, som tar livet av 800 kvinner hver dag.

Ingen hjelp i Kongos glemte provins

Befolkningen i Katangaprovinsen har i tiår vært rammet av vold og sykdom. Så godt som ingen hjelpeorganisasjoner jobber i området, og lokalt helsevesen er ikke-eksisterende.

Barn med hiv får ikke behandling

Uten medisiner vil halvparten dø før de fyller to år. Mer penger trengs for å gi medisiner til alle barn med hiv.

Haiti: Helsevesen i ruiner

Den massive strømmen av penger som fulgte jordskjelvet for fem år siden, har ikke gått til helsehjelp. Sykehus står tomme, og kolera tar fortsatt liv.

Den sentralafrikanske republikk: Masseflukt og helsekrise

Masseflukt og mangel på helsehjelp og mat. Etter fjorårets blaff av oppmerksomhet er det borgerkrigsrammede landet i midten av Afrika igjen glemt.

Malaria dreper ett barn hvert minutt

Medisinene finnes. Myggnettene finnes. Likevel dør 600.000 mennesker hvert år.

Kilde: Leger Uten Grenser.