Yngst på Fylkestinget

Kristin Strandheim (AP) fra Malvik er det yngste medlemmet av Fylkestinget i Sør-Trøndelag denne perioden.

Sammen med Rakel S. Trondal (SV) og Lill Harriet Sandaune (FrP) møtte hun den 14.oktober til det konstituerende møte i det nye Fylkestinget for perioden 2015-19.

Kristin er valgt til medlem av ”Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling” hvor Rakel S Trondal (SV) er nestleder.

Lill Harriet Sandaune (FrP) sitter i Fylkesutvalget og er medlem av ”Komite for opplæring og tannhelse”.

Se STFK-kommunikasjon sitt intervju med Kristin Strandheim her. (Reporter Vegard Smevoll – STFK)

https://vimeo.com/143111968