Næringslivet på Sveberg får besøk fra departementet

Denne uken drar ansatte fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) ut i landet på bedriftsbesøk.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), avdeling Malvik og Klæbu har invitert departementet til Malvik og torsdag kommer fem representanter til kommunen for å besøke deler av næringslivet her.

I følge programmet skal noen av bedriftene på Sveberg bli besøkt og få anledning til å møte representanter fra både næringsforening og departement.

Først ut er Nortura, hvor det blir en enkel presentasjon og omvisning i fabrikken før turen går videre til Malvik Fryselager hvor det skal være lunsj.

Administrerende direktør i NiT, Berit Rian og ordfører Ingrid Aune skal møte delegasjonen før de også skal få ett innblikk i hva bedriftene Mersalg, Getek og News on Request driver med.

 Sjansen til å fortelle

– Norge står foran en omstilling, vi ønsker å møte bedrifter med gode ideer til å forbedre sin konkurransekraft. Vi tror at mange bedrifter har noe å fortelle oss og nå har de sjansen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, i en pressemelding NFD sendte ut i august.

Bedrifter og næringslivsaktører som inviterer til besøk kan få presentere sin virksomhet og de får også mulighet til å gi nyttige innspill både til departementets arbeid og regjeringens næringslivspolitikk. Samtidig vil de få et innblikk i hvordan departementet jobber.