Fritatt for e-skatt

Formannskapet i Malvik vedtok tirsdag å følge rådmannens innstilling om å gi fritak for eiendomsskatt for muesumsprosjektene Dreggsmia og Handelslaget og Litjmarka senior- og omsorgsboliger.

Arnfinn Vikhammermo har søkt om fritak for eiendomsskatt for sin eiendom i Sigurd Slembes veg 23. Søknaden gjelder den delen av eiendommen hvor museumsprosjektene Dreggsmia og Handelslaget er.

Litjmarka borettslag har søkt om nedsettelse av eiendomsskatt for borettslaget som består av ti omsorgsleiligheter og seks seniorleiligheter. Disse ble oppført i 2001. Rådmannen anbefalte at de ti omsorgsboligene i Litjmarka borettslag fritas for eiendomsskatt i den perioden hvor det er restriksjoner på omsetning og kommunen gjennom tildeling kan sikre at salg skjer til målgruppa.

Rådmannen kunne ikke se at de seks seniorleilighetene oppfyller vilkårene, og anbefalte at disse ikke fritas for eiendomsskatt.

Saken skal behandles som søknad om fritak etter Eiendomsskattelovens § 7a, og avgjøres av kommunestyret.