Fylkesutvalget kolliderer med Formannskapet

I dag avholdt Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune det første møtet etter valget. På to av de ti plassene rundt bordet i femte etasje på Fylkeshuset satt Rakel S. Trondal (SV) og Lill Harriet Sandaune (FrP) fra Malvik.

– Nå skal det bli godt å komme igang etter valget, forteller Rakel like før klubba bankes i bordet og møtet starter.

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylke har faste møtedager på tirsdag, som er samme dagen som Formannskapet i Malvik pleier å ha sine møter.

Kolliderer med Formannskapsmøtene i Malvik.

– Det blir en utfordring for oss som medlemmer av Formannskapet i Malvik som også har møtedager på tirsdag.

– Men vi har sendt en henvendelse til ordføreren og bedt henne se på om Formannskapsmøtene i Malvik kan flyttes, forteller Lill Harriet.

Mandat for ferjeanbud.

– Sjøl om det ikke er noen Malvik-saker på sakskartet i dag er det flere viktige spørsmål som skal debatteres, sier Rakel.

En av sakene på dagsorden er nytt anbud på ferjedrift i fylket.

Dagens driftsavtaler for ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset utløper pr. 31.12.2018 med opsjon på ytterligere ett års drift.

AtB har ansvaret for anbudsprosessene som skal resultere i nye driftsavtaler fra utløpet av de inneværende.

Dette mandatet skal gi AtB de nødvendige poliske føringer for sin anbudsproess.

Les sakliste for møtet i Fylkesutvalget her.