Se hverandre, kast maska

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, inviterer Malvik bibliotek til temakveld på Vikhammer bibliotek torsdag 22.oktober kl 19.00.

Psykologene Cathrine Helle Sneisen og Anne-Grethe Kant holder foredrag basert på temaet, med overskriften «Se hverandre – kast maska».

Verdensdagen for psykisk helse setter i år fokus på egenverdi, åpenhet og ærlighet.

Det er gratis inngang og biblioteket spanderer kaffe.

Fakta om Verdensdagen for psykisk helse:

  • Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse.
  • Formålet er å øke kunnskapen om og bedre holdningene til psykisk helse.
  • Verdensdagen er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst setter psykisk helse på dagsorden i sitt lokalsamfunn.
  • Verdensdagen virker. Verdensdagen øker åpenheten om psykisk helse og bygger ned tabuer og fordommer. Verdensdagen bidrar til at enkeltmennesker og samfunnet som helhet, blir flinkere til å mestre psykiske vansker.
  • Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordinert av Mental Helse Norge, landets største bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse.
  • Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden 10. oktober hvert år. Den første markeringen var i1992.
  • Det er i dag den størst kampanjen for psykisk helse i verden. (kilde: verdensdagen.no)

Les mer her