Lokal skepsis til statlig finansiering

Malvik FrP inviterte mandag ettermiddag alle interesserte til informasjonsmøte om prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen.

En håndfull lokalpolitikere og andre interesserte hadde møtt opp for å få bedre innsikt i prøveordningen som er i regi av Helsedirektoratet.

Varaordfører Ole Herman Sveian (SP) er skeptisk og vil vite hvilke kriterier som stilles for å være med på forsøksordningen.

(Saken fortsetter under videoen)

https://vimeo.com/142893598

Eldrepolitisk talsmann i FrP, Bård Hoksrud, orienterte om prosjektet.

– Regjeringen satser nærmere en halv milliard på å teste ut statlig finansiert eldreomsorg. Den første bevilgningen kommer i 2016.

– 20 kommuner vil bli plukket ut. Oppstart er satt til 1. mai neste år med en varighet på tre år. To forskjellige modeller skal testes ut med 10 kommuner i hver, sa Hoksrud.

Forsøket kan gjennomføres med to modeller, der det i modell A skal tildeles tjenester etter nasjonale kriterier og statlige budsjettrammer, mens kommunen skal tildele tjenester med øremerkede midler til sektoren i modell B.

– I begge modellene gis det et inntektspåslag (ekstra bevilgninger) tilsvarende 4 % av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner pr. år for en enkelt kommune.

Hensikten med forsøket er å se om statlig finansiering vil bidra til økt kvalitet, mer likeverdige tjenester over hele landet og riktigere behovsdekning.

Malvik FrP nedstemt.

Lill Harriet Sandaune fra Malvik FrP vil fremme en ny interpellasjon i kommunestyret 26.oktober om at Malvik må melde seg på denne forsøksordningen.

-Vi prøvde å fremme et forslag om det samme i det forrige kommunestyret men ble da nedstemt av flertallet. Nå har den økonomiske virkeligheten innhentet kommunens folkevalgte som nå kanskje vil se på saken med andre øyne etter valget, sa Lill Harriet Sandaune.