For høy pris?

Malvik kommune mener Karl Albrecht Selmer fra Ranheim ikke får kjøpe eiendommen Torp nedre til avtalt pris.

Dette kommer fram i innstillingen om konsesjon for erverv av eiendommen når dette skal behandles av formannskapet tirsdag denne uken.

Eiendommen har ligget ute for salg med en prisantydning på 18,9 millioner.

Prakteiendom til salgs.

Selgere er Anne Mari og Torbjørn Warø. Kjøpesummen for eiendommen er avtalt til kr 16.300.000.

I følge en takst Malvik kommune har fått utarbeidet er verdien på eiendommen kr 14 250 000,-

På bakgrunn av retningslinjene i prisrundskrivene, befaringa og opplysningene om eiendommen og bygningene, vurderes de ulike delene av eiendommen til en verdi på 12 millioner.

 

Kjøper har planer om bærproduksjon på ca. 20 dekar, ettersom det er god erfaring med slik produksjon på konsesjonseiendommen. På det øvrige areal vil det bli drevet med kornproduksjon. Det legges opp til samarbeid om felles landbruksmaskiner med en gård på Ranheim og annen gårdbruker.

Prisen for høy

I rådmannens innstilling til formannskapet i Malvik tirsdag 20.oktober står det at den den avtalte prisen ikke kan aksepteres og at det på dette grunnlag ikke kan gis konsesjon.

– Kjøpesummen kan ikke aksepteres og ligger langt over det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, heter det i rådmannens innstilling til formannskapet

Kjøper ønsker ikke å uttale seg til media om saken før den har vært til politisk behandling.