Samler de pårørende ved Hommelvik Helsetun

Randi Stubban på Torp har nå tatt initiativet til å starte en pårørendeforening for beboerne ved Hommelvik Helsetun.

– Det er mye på grunn av den siste tidas oppslag i media, angående Malvik Kommunes forventede underskudd og krav om besparelser innenfor omsorgstjenestene vi nå ønsker å  starte pårørendegruppe, forteller Randi Stubban.

Hun er selv pårørende til en beboer på Hommelvik Helsetun og ser utfordringene som kan komme ved ansettelsesstopp og minimal bruk av vikarer.

– Det er noe av bakgrunnen for at vi ser det som nødvendig å starte ei pårørendegruppe.

Pårørendeforeninga har som foreløpig beskrivelse at den vil arbeide for brukernes interesser ved å være et talsrør inn mot ulike instanser.

– Foreninga skal være en positiv støttespiller i forhold til brukere og ansatte, og ha som formål å løfte hverdagen for brukerne og alle rundt dem, forteller hun.

Hun har så langt gått ut på facebook og har via Hommelvik Helsetun fått distribuert en informasjon til alle de som er oppført som pårørende.

– Responsen har så langt vært god og femten personer har allerede meldt seg.

Alle pårørende inviteres nå til et møte på Hommelvik Helsetun.

Aktivitetsrommet i 1.etg

Onsdag 28.oktober kl 19:00

– Vi håper at så mange som mulig vil delta i foreninga, ta gjerne kontakte for nærmere informasjon, sier Randi Stubban.

 

Her er link til Facebookgruppa som også har kontaktinformasjon til Randi Stubban