Så mange blir vi i 2040

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet «Trøndelag i tall». Dette er en statistikk som gir grunnlag for regionale planstrategier.

I Malvik kommune er det forventet en vekst på 34%. Dette vil si en økning på 4 601 innbyggere i 2040.

Prognosen tilsier at befolkningsveksten vil øke jevnt fra 2014 til 2040.

Fylkeskommunen har laget følgende oversikt:

2014

13 371 innbyggere

2020

14 687 innbyggere

2030

16 590 innbyggere

2040

17 972 innbyggere

Tallene er basert på Statistisk sentralbyrå sine befolkningsframskrivinger.

Den regionale planstrategien beskriver at befolkningsframskrivingene er prognoser og er ikke bedre enn de forutsetningene som er lagt til grunn. I en så lang periode som man har her vil det kunne være mange uforutsette hendelser.