Samlet inn 35.000 fra næringslivet

Kaare Hagerup fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Malvik og Klæbu har i dag samlet inn 35.000 til TV-aksjonen som går til inntekt til Regnskogfondet.

– Vi ble godt mottatt på vår ringerunde til bedriftene i Klæbu og Malvik i dag, forteller Kaare Hagerup.

– Største bidragsyter i Malvik var Mersalg AS, i Klæbu var det Forset Grus og Klæbu sparebank som hadde de største enkeltbidragene.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet selv om Klæbu ga mer enn Malvik denne gangen, sier Haagerup.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen medarrangør av årets TV-aksjon som går søndag 18.oktober.