Se hvem som ble med i alle nemnder og råd

Her er alle nemnder, råd og representanter valgt av Malvik kommunestyre mandag 12.oktober.

De nyvalgte medlemmene av Formannskap og de største utvalgene finner du her: malviknytt.no

Medlemmer og varamedlemmer til klagenemd i perioden 2015-2019

Formannskapet fungerer som klagenemd i perioden 2015 – 2019.

Valgstyre i perioden 2015-2019

Formannskapet fungerer som valgstyre i perioden 2015 – 2019.

 Nestleder til valgstyre i perioden 2015-2019

 • Eva Lundemo (H)

Administrasjonsutvalget i perioden 2015-2019

Formannskapet fungerer som administrasjonsutvalg i perioden 2015 – 2019.

Nestleder til administrasjonsutvalget i perioden 2015-2019

 • Eva Lundemo (H)

Kommunal heimevernsnemnd 2015 – 2019

 • Monica Lorentzen Dahle (H)
 • Jan Harry Kristiansen (AP)

Sakkyndig nemnd for eiendomskatt

Per Olav Nilsen – leder

Geir Kroknes – Nestleder

Nils Kvarving

Vara:

 1. Jens Nicolai Jensen
 2. Inge Wengstad
 3. Per Johan Høiseth

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt

Bernt Folden Kvam – Leder

Bjørn Wannebo – Nestleder

Halvard Dahle

Vara:

 1. Marianne Lundberg
 2. Heidi Sivertsen
 3. Tina Marita Rønning

Representanter til samarbeidsutvalgene i grunnskolen og kulturskolen i Malvik kommune.

Grønnberg barnehage

Medlem:         Ketil Sivertsen (SP)

Vara:               Trine Landsem Larsen (FM)

Hommelvik barnhage:

Medlem:         Ronny Farsund (H)

Vara:               Lill Harriet Sandaune (FrP)

Mostadmark barnehage:

Medlem:         Trond Hoseth (AP)

Vara:               Anita Fredriksen (H)

Planetringen barnehage:

Medlem:         Kato Vassdal (FrP)

Vara:               Rune Rønning (FM)

Saksvik barnehage:

Medlem:         Kristin Hestenes (SP)

Vara:               Brit Aune (H)

Solstrand barnehage

Medlem:         Brit Aune (H)

Vara:               Robert Barø (PP)

Vidhaugen barnehage:

Medlem:         Ketil Sivertsen (SP)

Vara:               Trine Landsem Larsen (FM)

Vikhammer Vestre barnehage:

Medlem:         Arild Øyan (SP)

Vara:               Kristin Strandheim (AP)

Vikhammeråsen barnehage:

Medlem:         Rikke Eikevik (FM)

Vara:               Anders Frost Nordhaug (H)

Hommelvik skole:

Medlem:         Maren Hammer Ness (AP)

Vara:               Anne Grethe Thorstensen (PP)

Saksvik skole:

Medlem:         Line Therese Roald Johnsen (AP)

Vara:               Laila Tøndel (V)

Sveberg skole:

Medlem:         Ketil Sivertsen (SP)

Varamedlem: Ronny Farsund (H)

Vikhammer skole:

Medlem:         Ole Hermann Sveian (SP)

Vara:               Tonje Sjøvold (?)

Vikhammeråsen grendaskole:

Medlem:         Torstein Fosmo (AP)

Vara:               Fredrik Ødsegaard (V)

Hommelvik ungdomsskole:

Medlem:         Karl Tinus Votvik (AP)

Vara:               Jan-Roar Saltvik (AP)

Vikhammer ungdomsskole:

Medlem:         Aina Kristiansen (AP)

Vara:               Torstein Fosmo (AP)

Malvik kulturskole:

Medlem:

Knut Svisdahl (MDG)

Lisa Kristiansen (SV)

Anders Frost Nordhaug (H)

Rekkevara:

 1. Arild Øyan (SV)
 2. Kari Saxevik (SP)
 3. Kathrine Rein (MDG)

 

Representant til skoleutvalget ved Malvik vgs for perioden 2015 – 2019

Medlem:         Trond Hoseth (AP)

Vara:               Ida Vetleseter Bø (SP)

 

Representant til Det kirkelig fellesråd for perioden 2015 – 2019

Medlem:         Torstein Fosmo (AP)

Vara:               Astrid Sofie Dalhaug (KrF)

 

Representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2015 – 2019

 • Morten Olafsen (H)

 

Representant til Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS

Medlem:         Jan Harry Kristiansen (AP)

Vara:               Randi Eikevik (FM)

Representantskap i Revisjon Midt-Norge IKS

Medlem:         Randi Eikevik (FM)

Vara:               Jan Harry Kristiansen (AP)

 

Representantskap i Trondheim Havn IKS for perioden 2015 – 2019

Medlem:         Ingrid Aune (AP)

Vara:               Kjell Dahle (H)

 

Representantskap i Trøndelag brann- og redningstjeneste for perioden 2015 – 2019

Fast representant:       Kjell Dahle (H)

Vararepresentant:       Håvard Renanger (H)

 

Representantskap i Innherred renovasjon IKS for perioden 2015 – 2019.

Medlem:         Ingrid Aune (AP)

Vara:               Ole Herman Sveian (SP)

Medlem:         Knut Svisdahl (MDG)

Vara:               Lisa Kristiansen (SV)

Medlem:         Per Walseth (PP)

Vara:               Eivind Engan (H)

 

Medlem for Malvik kommune i regionrådet i Værnesregionen i perioden 2015 – 2019

Medlem:         Ingrid Aune (AP)

Vara:               Ole Herman Sveian (SP)

Medlem:         Eva Lundemo (H)

Vara:               Lill Harriet Sandaune (FrP)

 

Representanter samarbeidsorganet mellom kommunene i Trondheimsregionene for perioden 2015 – 2019

Medlem:         Ingrid Aune (AP)

Vara:               Matz Ulstad (AP)

Medlem:         Torgeir Anda (V)

Vara:               Eva Lundemo (H)

 

Representanter fra Malvik kommune til Kommunenes Sentralforbund for perioden 2015 – 2019

Medlem:         Ingrid Aune (AP)

Vara:               Matz Ulstad (AP)

Medlem:         Eva Lundemo (H)

Vara:               Lill Harriet Sandaune (FrP)

Representant fra Malvik kommune til styret i Jøssåsen Landsby for perioden 2015 – 2019

Medlem:         Randi Hansen (AP)

Vara:               Ronny Farsund (H)

 

Representant til Trondheimsregionens friluftsråd for perioden 2015 – 2019

Medlem:         Bernt Ole Ravlum (AP)

Vara:               Frank Schmiemann (MDG)