Nye fjes i Formannskap og utvalg

Politikerne i Malvik har fordelt verv og posisjoner etter valget og mandag kveld var det klart for det konstituerende møtet i Malvik kommunestyre.

I alt 31 representanter skulle velge ordfører og varaordfører, nytt formannskap og nye medlemmer i de største utvalgene og mindre nemnder og råd. De valgte også medlemmer i ulike organer hvor Malvik kommune er representert som for eksempel i interkommunale selskaper.

Her er de som ble valgt inn i de største utvalgene med vararepresentanter:

Formannskap for perioden 2015 – 2019

Ingrid Aune (AP)

Matz Ulstad (AP)

Rakel Trondal (SV)

Vararekke:

Bernt Ole Ravlum (AP)

Anne Mostervik (AP)

Knut Svisdahl (MDG)

Liv Aksnes (AP)

Trond Hoseth (AP)

Ole Hermann Sveian (SP)

Vararekke:

Knut Magne Sjøvold (SP)

Ketil Sivertsen (SP)

Eva Lundemo (H)

Vararekke:

Morten Olafsen (H)

Vigdis M. P. Marthinsen (H)

Anders Frost Nordhaug (H)

Lill Harriet Sandaune (FrP)

Vararekke:

Terje Hansen (FrP)

Kato Vassdal (FrP)

Torgeir Anda (V)

Vararekke:

Laila Tøndel (V)

Per Walseth (PP)

Astrid Sofie Dalhaug (KrF)

 

Kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019

Randi Eikevik (FM) – leder                                  

Vara: Geir Larsen (FM)

Jan Harry Kristiansen (AP) – Nestleder              

Vara: Bente Lise Brandtzæg (AP)

Erling Magne Foss (H)

Vara: Halvard Dahle (H)

Torkel Ystgaard (SP)                                               

Vara: Anita Furuvik (AP)

Kerstin Leistad (V)

Vara: Even Ytterhus (V)

 

Utvalg for helse og velferd

Liv Aksnes (AP) – Leder

Randi Hansen (AP) – Nestleder

Fracis Chagula (AP)

Torstein Fosmo (AP)

Vararekke:

Ida Vetleseter Bøe (SP)

Arild Øyan (SV)

Camilla Hansen Ingdal (AP)

Tor Olav Langjord (AP)

Kristin Hestenes (SP)

Roald Marstad (AP)

Morten Olafsen (H)

Britt Aune (H)

Vararekke:

Lill Harriet Sandaune (FrP)

Maja Berg (H)

Ronny Farsund (H)

Eivind Engan (H)

Astrid Sofie Dalhaug (KrF)

Vararekke:

Anne Lise Edvardsen (FM)

Tor Dahl (V)

 

Utvalg for oppvekst og kultur

Trond Hoseth (AP) – Leder

Aina Kristiansen (AP) – Nestleder

Jan Roar Saltvik (AP)

Kristin Strandheim (AP)

Vararekke:

Ketil Sivertsen (SP)

Knut Svisdahl (MDG)

Lisa Kristiansen (SV)

Line Johnsen (AP)

Hans Olav Staven (SP)

Marit Anita Jørstad (AP)

Vigdis M. P. Marthinsen (H)

Vararekke:

Maja Berg (H)

Jon B. Rasmussen (H)

Ronny Farsund (H)

Kato Vassdahl (FrP)

Vararekke:

Lill Harriet Sandaune (FrP)

Bjørn Kyllo (FrP)

Arve Hepsø (KrF)

Vararekke:

Anne Grethe Thorstensen (PP)

Laila Tøndel (V)

Franz Johansen (FM)

 

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Bernt Ole Ravlum (AP) – Leder

Knut Magne Sjøvold (SP) – Nestleder

Anne Mostervik (AP)

Heidi Steine (MDG)

Vararekke:

Maren Hammer Ness (AP)

Karl Tinus Votvik (AP)

Frank Scmiemann (MDG)

Ragnar Breivik (AP)

Ellen Zirr Buaas (AP)

Mari Bjørnstad (SP)

Anders Frost Nordhaug (H)

Vararekke:

Håvard Renanger (H)

Eva Lundemo (H)

Brit Aune (H)

Terje Hansen (FrP)

Vararekke:

Kato Vassdal (FrP)

Lill Harriet Sandaune (FrP)

Per Walseth (PP)

Vararekke:

Kari Værnes Fiske (V)

Arve Ørsjødal (PP)

Hilde Sudin (FM)

 

Byggekomite

Bernt Ole Ravlum (AP)                              

Vara: Anne Mostervik (AP)

Eva Lundemo (H)                                       

Eivin Engan (H)

 

Fjellstyret for perioden 2015 – 2019

Kari Saxevik (SP) – Leder

Vara: Eivind Engan (H)

Bernt Ole Ravlum (AP) – Nestleder

Vara: Ailin S. Petersen (AP)

 

Eldreråd i perioden 2015-2019

Brit Aune (H)           

Vara: Liv Aksnes (AP)