Tre forslag til kulturprisen

Fristen for å komme med forslag til mottaker av kulturprisen for Malvik kommune gikk ut 1.oktober.

Jan-Eirik Eggen, Øystein Sneisen og Øyvind Haagenstad er foreslått til årets pris.

DSC_0024– Det er kommet inn tre forslag til årets kulturpris, hvor fristen var 1.oktober, sier Arve Renå, virksomhetleder ved kommunens kulturkontor.

– Vi skal nå, sammen med Malvik kulturråd og Malvik idrettsråd, komme med begrunnede forslag til formannskapet, som avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen for 2015.

– Foreløpig har vi avtalt et møte med rådene 18.november, hvor begge priser behandles, og at formannskapet behandler saken om kulturpris og frivillighetspris 1.desember, sier Renå.

– Frivillighetsprisen, har forslagsfrist 1.november, her er det foreløpig innkommet ett forslag forteller Arve Renå..